Update your browser to use the site

На Херсонщині три сільськогосподарські наукові установи об’єднають в один Інститут

31.01.2022

Створення у Херсоні Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства, який буде підпорядковуватися Національної академії аграрних наук.

Цн питання розглянули на черговому засіданні бюро Президії НААН.

Інститут створять за розпорядженням Кабміну після реорганізації і злиття Інституту зрошуваного землеробства, Інституту рису та Південної державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту водних проблем і меліорації, уточнили в НААН.

Передбачається, що основними напрямами діяльності Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН будеуть:

 • розробка методів управління агроландшафтами в контексті створення кліматично оптимізованих систем природокористування, управління земельними та водними ресурсами;
 • дослідженння з розроблення сучасних кліматично орієнтованих інтенсивних, ресурсоощадних, органічних агровиробничих систем та інноваційних технологій вирощування сільськогосподарських культур (у тому числі: нішевих, енергетичних та лікарських) на зрошуваних і неполивних землях в умовах змін клімату;
 • наукове обґрунтування інтродукції нових видів сільськогосподарських  культур і реінтродукції характерних для природного ареалу рослин з метою адаптації до сучасних умов України;
 • селекційні дослідження для створення адаптованих до кліматичних змін сортів і гібридів сільськогосподарських культур, ведення первинного та елітного насінництва для отримання високоякісного насіннєвого матеріалу;
 • дослідження з вимірювання викидів та секвестрації парникових газів у рослинництві за різних систем землеробства на зрошуваних і неполивних землях із запровадженням низьковуглецевих технологій вирощування сільськогосподарських культур;
 • наукове обґрунтування кліматично орієнтованих технологій виробництва і переробки продукції рослинництва та тваринництва;
 • впровадження наукових розробок за напрямом кліматично орієнтованого сільського господарства у різних ґрунтово-кліматичних зонах України;
 • нормативно-правове забезпечення реалізації державної політики в аграрному секторі України за напрямами кліматично орієнтованого сільського господарства та протидії негативним проявам кліматичних змін і опустелювання.

Також Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства НААН матиме функції головної наукової установи з:

 • визначення пріоритетних напрямів держаної політики України в галузі кліматично орієнтованого сільського господарства, нормативно-правового забезпечення розвитку аграрного сектору економіки;
 • розроблення систем землеробства з використанням кліматично орієнтованих агротехнологій, дослідження продуктивності широкого спектру сільськогосподарських культур для формування сталих агроекосистем, забезпечення раціонального використання природних і матеріальних ресурсів, відновлення та покращення родючості ґрунту, зниження антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище та попередження негативного впливу кліматичних змін на розвиток сільського господарства;
 • методичної координації досліджень наукових установ і вищих навчальних закладів, проєктно-конструкторських та інших організацій, що здійснюють дослідження за кошти державного бюджету в напрямі наукового забезпечення розроблення технологічних процесів виробництва рослинницької та тваринницької продукції,  формування кліматично орієнтованих агроекосистем, підвищення економічної ефективності та екологічної безпеки сільського господарства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Джерело

Вернуться
Обратная связь

×